Keressük azokat a vezető, irányító és szervezőkészséggel rendelkező személyeket:

a) akik vallják, hogy jólétre születtünk és bíznak a tudás, a munka, és a tőkealapú jóléti társadalom hazai megteremtésének lehetőségében;

b) akikben egyensúlyban van a közérdek szolgálata iránti elkötelezettség és a személyes politikai ambíció;

c) akik elfogadják a párt alapszabályát, általános politikai programját, és a választási program tartalmi elemeinek felhasználásával képesek saját támogatói körük megszervezésére;

d) akik nem helyeslik, de cselekvő készen tudomásul veszik, hogy a parlamenti pártok egyöntetűen hatalomféltésből törvényerővel zárttá alakították a magyar pártrendszert, és a közhangulatnak megfelelve magánosították a politikát, a közügyek intézését.

 

Arold Imre                                            mobil:   06 30 199 9713

Jebudánszki István                             mobil:   06 70 676 0998

Sárközi Péter                                        mobil:   06 20 544 5535